הודעה משפטית

1. תנאי שימוש כלליים באתר

תנאים כלליים אלה מסדירים את השימוש באתר זה שרכושו מתאים ל-INTEX INFORMATICA TEXTIL SL, INTEXIT להלן, עם CIF B61424511 וכתובת Carrer Sardenya 520, bajo de Barcelona, ​​מיקוד 08024. השימוש באתר זה, חלל שנוצר על ידי INTEXIT, לשימושם של אזרחים ומבקרים בכלל, המאפשרים אינטראקציה ביניהם, מרמזת על הסכמה מלאה לכל אחד ואחד מהתנאים הכלליים שנאספו כאן וכן לתנאים המיוחדים שניתן לקבוע, אם ישים.

INTEXIT שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את המצגת, התצורה והמיקום של האתר וכן את התכנים, השירותים והתנאים הנדרשים לשימוש בהם כאשר היא תמצא לנכון. השינוי האמור יהיה תקף מיום פרסומו באינטרנט.

המשתמש מסכים כי הגישה לאתר זה ולתכנים הכלולים בו מתבצעת באופן חופשי, ללא תשלום ובמודע, באחריותו הבלעדית. כדי לגשת או להשתמש בשירותים מסוימים יש צורך בהרשמה של המשתמש.

2. רישום משתמש

המשתמש רשאי להקצות שם משתמש כמו גם סיסמה, כדי לגשת לשירותים מסוימים באתר זה, תוך התחייבות לעשות שימוש חרוץ בשניהם (שם משתמש וסיסמה) ולשמור על סודיותם, ובכך להגיב לכל הנזקים של השגוי. ושימוש רשלני בו.

2.1. הגנת מידע

מילוי טופס ההרשמה הוא חובה כדי לגשת וליהנות מחלק מהשירותים או המוצרים המוצעים ברשת. על המשתמש לספק נתונים אישיים מסוימים שהשימוש בהם ומטרתם כלולים במסמך מדיניות הגנת המידע, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. אי מסירת הנתונים האישיים המבוקשים או אי קבלת מדיניות הגנת המידע פירושה שאי אפשר ליצור אינטראקציה, להירשם או להירשם, כמו גם להשתתף בפעולות מסוימות.

2.2. אמיתות ועדכון הנתונים

המשתמש הרשום הוא האחראי הבלעדי לאמיתות ולנכונות הנתונים הכלולים, הפוטר את INTEXIT מכל אחריות בהקשר זה.

השימוש בזהות של אנשים אחרים, ובמיוחד, התחזות לאישיות אסור בהחלט. לעניין זה, המשתמש מוזהר במפורש כי ברגע שיש ל-INTEXIT אינדיקציות לכך שהמשתמש החליף את אישיותו של צד שלישי, היא תשה את הפרופיל המדובר תוך אימות זהות המשתמש. לאחר אימות קיומה של גניבת זהות והפרופיל בוטל, INTEXIT רשאית ליידע ולשתף פעולה בזמן עם רשויות המשטרה והמשפט המוסמכות אם היא סבורה שגניבת זהות עלולה להוביל לביצוע פשע, בפרט, מהאופן בסעיף 401 לחוק העונשין הנוכחי.

INTEXIT אינה שולטת או מציעה כל סוג של אחריות על זהות המשתמשים, ולא על אמיתותם, תקפותם והאותנטיות של הנתונים שהמשתמשים מספקים על עצמם או על משתמשים אחרים; ובכך לא להיות אחראי לנזקים מכל סוג שהוא שעלולים לנבוע מזהות שגויה של המשתמשים והיעדר אמיתות, תקפות ואותנטיות של המידע שהמשתמשים מספקים על עצמם, או מנגישים למשתמשים אחרים.

INTEXIT שומרת לעצמה את הזכות שלא להכניס לאתר את המשתתפים שאינם מתאימים על פי הקריטריונים שלה.

2.3. שימוש נכון באתרים

כל משתמש הניגש לאתר INTEXIT: מסכים לשימוש נכון בכל השירותים המצויים בו, בהתאם להוראות החקיקה העדכנית החלה עליו ולתוכן תנאים כלליים אלה, ובמידת הצורך, בתנאים הספציפיים שפורסמו ב האתר בכל עת עבור כל מדור או מבצעים עתידיים, תוך הימנעות מביצוע כל פעולה העלולה בניגוד לאינטרסים של צדדים שלישיים ולמבנה ותפעול אתר INTEXIT.

2.4. קטינים

קטינים חייבים לקבל אישור מהוריהם, האפוטרופוסים או נציגיהם החוקיים, על מנת להשתמש בשירותים המוצעים בכל אחד מאתרי INTEXIT, כאשר האחרון נחשב אחראי לכל המעשים שמבצעים קטינים.

2.5. תקשורת

במהלך תהליך ההרשמה ו/או המנוי, המשתמש מתבשר כי אנו נבקש את כתובת הדואר האלקטרוני שלו, תוך אישור מפורש לאינטקסיט להשתמש בה לשליחת תקשורת. עם זאת, המשתמש רשאי לבטל הסכמה זו על ידי יצירת קשר עם INTEXIT באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת info@ineet.net.

2.6. נָמוּך

באזור המשתמשים הרשומים שלנו אתה יכול לבטל את החשבון שלך אם אתה לא רוצה שהוא יופיע בדירוג של topinfluencers.com.

3. תעשיה אינטלקטואלית מאומצת של PROPIEDAD

כל המידע הכלול באתר זה, לרבות, ללא הגבלה, מאגרי מידע, עיצוב גרפי, לוגואים, מותגים, אודיו, מסמכים, קוד מקור (HTML ו-Javascript), מהווה יצירה שהקניין הרוחני והתעשייתי שלה שייך ל-INTEXIT, ללא אפשרות זו. הבין כי השימוש או הגישה לאתר ו/או השירותים שהוא מציע, מייחסים למשתמש כל זכות על מידע זה.

זכויות קניין רוחני ותעשייתי על כל החומרים המסופקים על ידי INTEXIT. והחברות המשתפות פעולה שלה, מוגנות על ידי חוק הקניין הרוחני, בהתאם לחוקים הספרדיים ולהסכמים בינלאומיים החלים, תחת ייחוס Creative Commons-Non-commercial-Share תחת אותו רישיון.

זכויות קניין רוחני ותעשייתי על החומרים המסופקים על ידי המשתמשים מוגנות על ידי Creative Commons ייחוס-לא מסחרי-שיתוף תחת אותו רישיון.

יצירות אורקוליות שיוגשו על ידי משתמשים רשומים יעמדו בדרישות הבאות:

  • המשתמש הרשום הוא המחבר של היצירה, או בעל הרשאת המחבר לניצול שלה.

  • היא מודה שכל האנשים המופיעים ביצירה מאשרים את העתקה שלה

  • אפשר לשתף את העבודה באמצעות רישיון Creative Commons הנ"ל.

4 אחריות

במקרה של אחריות כלשהי בגין INTEXIT, היא תהא אחראית רק לנזקים שנגרמו באופן יעיל וישיר על ידה, מבלי לכלול בכל מקרה פיצוי בגין אובדן רווחים. INTEXIT אינה אחראית לתכנים הנשלחים על ידי המשתמשים, ולא לשימוש הנגזר שעלול להיעשות בו.

INTEXIT לא תישא באחריות כלשהי הנגזרת משימוש של צדדים שלישיים בתוכן האתר ותהא רשאית לבצע את כל הפעולות האזרחיות או הפליליות המתאימות לה במקרה של הפרת זכויות אלו על ידי המשתמש.

4.1. טכניקות

INTEXIT תנסה למזער את הבעיות הנגרמות כתוצאה מטעויות טכניות, יכולת להמשיך להפסקה זמנית של השירותים והתכנים באתר, לבצע פעולות תחזוקה, שיפור או תיקון, מבלי לגרום למשתמש פיצוי כלשהו בגין מושגים אלו. .

האתר שלנו עשוי להיות מנותק או לשנות ללא הודעה מוקדמת, מבלי ליצור כל אחריות עבור INTEXIT עם המשתמש או עם צדדים שלישיים מסיבה זו. INTEXIT אינה אחראית לתקלה של המערכת כאשר היא נובעת מתנאים טכניים או עקב סיבות של צד שלישי. INTEXIT מסירה כל אחריות בנוגע לשירותים ולתכנים המצויים הן מחוץ לרשת והן בתוך הרשת, והיא גם לא תהיה אחראית לנזקים מכל סוג שהוא הנובעים מהיעדר זמינות או המשכיות פעולת השירותים המוצעים באתרינו. INTEXIT אינה שולטת בכל התכנים באתרים, ולכן אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם מקיומו של כל סוג של וירוס או אלמנט אחר העלול לגרום לשינויים במערכת המחשב, ואף לא לנזק שהם עלולים לגרום. לחומרה או לתוכנה של המשתמשים.

4.2. תוכן

המשתמש מחויב לעשות שימוש סביר באתר ובתכניו, תוך שימוש בכל כלי ומדור עבור מה שהוא מיועד. 

המשתמשים יהיו האחראים הבלעדיים למידע, לתמונות, לדעות, לרמזים או לתוכן מכל סוג שהם מעבירים, מארחים, משדרים, מעמידים לרשותם או מציגים דרך האתר. בפרט, INTEXIT לא בהכרח מזדהה עם הדעות שמשתמשים עשויים להנפיק באמצעות האתר, אשר להשלכותיהן אחראי המנפיק אותו במלואו.

דעות, הערות, סרטונים, תמונות, מאמרים וכו'. שמשתמשים שולחים לרשת חייבים לציית לכללים בסיסיים של כבוד, להיות מסוגלים להתקין מסננים מתאימים למטרה זו. צעד זה שואף להימנע ככל האפשר מתכנים או דעות העלולים להיחשב לשון הרע, גזעניים, סקסיסטיים, שנאת זרים, מפלים, פורנוגרפיים, אלימים וכו' מפרסום באינטרנט.

מכשירי הקישור (קישורים, באנרים, כפתורים...) המופיעים באתרינו נועדו ליידע את המשתמש על קיומם של מקורות מידע אחרים בנושא באינטרנט, כמו גם להקל על המשתמשים לחפש ולגשת אליהם המידע הזמין באינטרנט; מכשירים אלו אינם מרמזים על הצעה, הזמנה או המלצה לבקר במקומות היעד, ולכן, INTEXIT. לא תהיה אחראית לתוצאה שתתקבל באמצעות הקישורים האמורים. בשום מקרה לא תהיה INTEXIT אחראית למידע שיסופק על ידי קישורים לתכנים אחרים או, הכלולים בספריות שלהם או בכלי חיפוש התוכן שלהם, בתנאי ש-INTEXIT. אין לו ידיעה יעילה שהמידע שאליו הם מפנים אינו חוקי או, שהוא פוגע בסחורה או בזכויות של צד שלישי, חשוף לפיצוי, ואם היה לו ידע כזה, פועל בחריצות לדכא או לנטרל את הקישור המתאים. מבלי לפגוע בכך, INTEXIT שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לסגת, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, את אותם משתמשים המבצעים באופן ברור פעילויות בלתי חוקיות. 

4.3. משתפי פעולה

במקרה שהאתר יפרסם תכנים או פעילויות ספציפיות של משתפי פעולה שיש להם תנאים מיוחדים, אלו יפורסמו במקום גלוי במדור המשתף פעולה והאחרון יזוהה עם ה-NIF או ה-CIF ושם החברה שלהם.

5. חקיקה ישימה וסמכות שיפוט מוסמכת

התנאים והשימוש באתר שלנו ינוהלו ויפורשו בהתאם לחוקי ספרד, ולגבי כל מחלוקת הנובעת מהשימוש בשירות זה, הצדדים יימסרו במפורש לסמכות השיפוט של בתי המשפט של ברצלונה (ספרד).

(בצע את ההצבעה הראשונה!)
קרגאנדו ...

באמצעות עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי שיהיה לך את חוויית המשתמש הטובה ביותר. אם תמשיך לגלוש אתה נותן את הסכמתך קבלת העוגיות הנ"ל והקבלה שלנו מדיניות עוגיות, לחץ על הקישור לקבלת מידע נוסף.תוסף עוגיות

אישור
הודעה על עוגיות
צא מהגרסה הניידת